Đang tải... Vui lòng chờ...
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH bẢO MẬT THÔNG TIN

Khi khách hàng mua hàng tại Anh Đức, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.

1. THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin về giao dịch mua bán giữa khách hàng và Anh Đức

Trong một số dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng, địa chỉ, , …

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

·         Xác minh danh tính của khách hàng

·         Xác nhận thanh toán

·         Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;

·         Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;

·         Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố;

·         Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại;.